MKT Monika Tarnowska

880 858 877
(22) 375 73 80
(22) 375 73 81

Al. J. Ch. Szucha 8, p. II
00-582 Warszawa

MKT Kancelaria Adwokacka

Kancelaria istnieje na rynku usług prawnych od 2014 roku, świadcząc pomoc prawną na terenie aglomeracji warszawskiej, a w szczególnych wypadkach także na terenie całego kraju.

Specjalizuje się w prawie rodzinny, karnym oraz cywilnym, oferując szeroki zakres usług obejmujący doradztwo i reprezentowanie we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych, postępowaniach przed organami ścigania, redagowanie procesowych i umów oraz windykację należności.


Mając na względzie nierzadko interdyscyplinarny charakter problemów prawnych, z jakimi przychodzi borykać się Klientom Kancelaria współpracuje z:

• adwokatami prawa kanonicznego w zakresie skutecznego przeprowadzenia procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego przy jednoczesnym uzyskaniu orzeczenia rozwodu cywilnego przez sąd powszechny;

• mediatorami w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych na potrzeby toczących się postępowań sądowych oraz przed organami ścigania;

• psychologami i terapeutami, a także organizacjami świadczącymi pomoc ofiarom przestępstw lub rodzinom dotkniętym konfliktami okołorozwodowymi, w tym małoletnim zagrożonym przemocą, demoralizacją lub konfliktem o wykonywanie władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentację;

• doradcami restrukturyzacyjnymi w zakresie przygotowywania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

MKT Kancelaria Adwokacka zaprasza do kontaktu
zapewniając wysoki poziom usług i dyskrecję.

Sprawy w których się specjalizujemy

Sprawy rodzinne

Rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, rozdzielność majątkowa...

Sprawy cywilne

Podział majątku spadkowego i małżeńskiego, rozliczenie konkubinatu, sprawy o zapłatę, egzekucja...

Sprawy karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, tymczasowe aresztowanie, reprezentacja osób pokrzywdzonych...

Opinie naszych klientów

Pani Monika jest zawsze doskonale przygotowana, terminowa, służy cennymi wskazówkami i pełnią niezbędnej wiedzy prawniczej a przy tym jest też bardzo kontaktową osobą. Współpraca była, mam nadzieję, obopólną przyjemnością a uzyskane efekty w pełni satysfakcjonujące.

Marek G.
15.12.2020