MKT Monika Tarnowska

880 858 877
(22) 375 73 80
(22) 375 73 81

Al. J. Ch. Szucha 8, p. II
00-582 Warszawa

SPRAWY RODZINNE

W ramach prawa rodzinnego kancelaria prowadzi m.in. następujące sprawy:

 

 • rozwód bez orzeczenia o winie (mediacje, negocjacje, ugoda) albo z ustaleniem zawinienia
 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego na współmałżonka, zabezpieczenie obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb małżonka w trakcie trwania procesu rozwodowego
 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego na małoletnie dzieci, podwyższenie, obniżenie obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci, zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego na czas trwania procesu rozwodowego
 • cywilnoprawne – finansowe skutki uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, prawnokarne skutki – przestępstwo niealimentacji
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletnich dzieci
 • określenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci, zabezpieczenie miejsca zamieszkania dzieci na czas procesu rozwodowego
 • ustalenie kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi, dziadków z wnukami, zabezpieczenie kontaktów na czas procesu rozwodowego
 • odpowiedzialność finansowa za nierealizowanie kontaktów z dziećmi, zagrożenie karą, nałożenie kary, odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych – prawa do utrzymywania relacji rodzinnych
 • Rodzicielski Plan Wychowawczy, Porozumienie Rodzicielskie
 • Przygotowanie stron do przesłuchania przez biegłych OZSS
 • opieka naprzemienna
 • władza rodzicielska, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • uzyskanie zgody sądu na czynności związane z władzą rodzicielską w przypadku braku porozumienia rodziców, zgoda na paszport, zgoda na zmianę miejsca zamieszkania, wyjazd za granicę, zamianę placówki edukacyjnej, leczenie i oddziaływanie terapeutyczne, zmiana nazwiska dziecka
 • separacja prawna, uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • rozdzielność majątkowa umowna i sądowa
 • podział majątku małżeńskiego po rozwodzie i przed rozwodem, uwolnienie się od kredytu hipotecznego jednego z małżonków, rozliczenie nakładów i darowizn, mediacja, negocjacje, ugoda, akt notarialny, ugoda sądowa,
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, badania DNA, zmiana nazwiska dziecka
 • uznanie zagranicznego orzeczenia w polskim porządku prawnym – postępowanie sądowe
 • rozliczenie konkubinatu
 • umowa kohabitacyjna

MKT Kancelaria Adwokacka zaprasza do kontaktu zapewniając wysoki poziom usług i dyskrecję.

Sprawy w których się specjalizujemy

Sprawy rodzinne

Rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, rozdzielność majątkowa...

Sprawy cywilne

Podział majątku spadkowego i małżeńskiego, rozliczenie konkubinatu, sprawy o zapłatę, egzekucja...

Sprawy karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, tymczasowe aresztowanie, reprezentacja osób pokrzywdzonych...