MKT Monika Tarnowska

880 858 877
(22) 375 73 80
(22) 375 73 81

Al. J. Ch. Szucha 8, p. II
00-582 Warszawa

SPRAWY CYWILNE

W ramach prawa cywilnego kancelaria prowadzi m.in. następujące sprawy:

 • stwierdzenie nabycia praw do spadku i zachowku
 • podział majątku spadkowego
 • uzyskanie zgody sądu na odrzucenie spadku przez małoletniego
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • odwołanie darowizny
 • roszczenia z tytułu umowy dożywocia
 • spis inwentarza
 • sprawy o zapłatę
 • postępowania egzekucyjne i przeciwegzekucyjne
 • rozliczenie konkubinatu
 • umowa kohabitacyjna
 • unanie zagranicznego orzeczenia w polskim porządku prawnym – postępowanie sądowe

MKT Kancelaria Adwokacka zaprasza do kontaktu zapewniając wysoki poziom usług i dyskrecję.

Sprawy w których się specjalizujemy

Sprawy rodzinne

Rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, rozdzielność majątkowa...

Sprawy cywilne

Podział majątku spadkowego i małżeńskiego, rozliczenie konkubinatu, sprawy o zapłatę, egzekucja...

Sprawy karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, tymczasowe aresztowanie, reprezentacja osób pokrzywdzonych...