MKT Monika Tarnowska

880 858 877
(22) 375 73 80
(22) 375 73 81

Al. J. Ch. Szucha 8, p. II
00-582 Warszawa

Monika Tarnowska

adwokat, mediator rodzinny, kurator procesowy

Posiadam 13-letnie doświadczenie w pracy prawnika oraz 10-letnie doświadczenie w pracy na sali sądowej, reprezentując interesy stron w postępowaniach karnych, rodzinnych oraz cywilnych.

Wykształcenie prawnicze uzyskałam w 2008 roku kończąc Wydział Prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie [dziś Uczelnia Łazarskiego].  W zakresie moich ścisłych zainteresowań zawodowych zawsze leżało prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń. Z uwagi na przekonanie, że jedynie praktyka realnie wzmacnia kompetencje, zainteresowania te pogłębiałam w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, a następnie trzyletniej pracy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIV Wydziale Karnym.

Tak istotną w zawodzie adwokata praktykę na sali sądowej – zdobyłam w ponad 150. procesach karnych, pełniąc funkcję kuratora procesowego dla małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniach  przygotowawczych, sądowych oraz prywatnoskargowych. Postępowania karne z udziałem dzieci w większości związane są z przemocą w rodzinie oraz Procedurą „Niebieskiej Karty”, czasami także z najcięższymi w skutkach czynami o charakterze seksualnym.

Podczas licznych szkoleń oraz biorąc udział w kilkudziesięciu przesłuchaniach małoletnich świadków
i pokrzywdzonych nabyłam realne umiejętności nietraumatycznego przesłuchania dziecka. Doświadczenia te pozwalają mi pomóc rodzicom przygotować dziecko do przesłuchania w sposób zapewniający małoletniemu poszanowanie jego praw (w tym prawa do odmowy zeznań), umożliwiający złożenie zeznań z zachowaniem dyskrecji oraz zmniejszający stres związany z atmosferą przesłuchania i jego tematyką.

 

MKT Kancelaria Adwokacka zaprasza do kontaktu zapewniając wysoki poziom usług i dyskrecję.

Wykształcenie prawnicze pogłębiłam podczas aplikacji adwokackiej, którą odbyłam przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od tego czasu wykonuję zawód adwokata. W międzyczasie trzonem moich zawodowych zainteresowań oraz praktyki stało się także prawo rodzinne oraz wszelkie sprawy okołorozwodowe, które dotykają rodzinę w kryzysie. Sądowe sprawy rodzinne są aktualnie trzonem mojej praktyki zawodowej.  

Chcąc zapewnić możliwie pełną obsługę prawną i pomoc rodzinie także w wymiarze społecznym, prowadzę mediacje rodzinne, zarówno na etapie przedsądowym – odpowiadając na indywidualne potrzeby skonfliktowanych stron, jak i w warunkach toczącego się postępowania sądowego – na potrzeby ugodowego zakończenia sporu. Praktyczne umiejętności w tym obszarze zdobyłam uzyskując dyplom mediatora w sprawach rodzinnych Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie.

Będąc członkiem Sekcji Prawa Rodzinnego, Prawa i Postępowania Karnego oraz Sekcji Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie regularnie podnoszę kwalifikacje zawodowe.