MKT Monika Tarnowska

880 858 877
(22) 375 73 80
(22) 375 73 81

Al. J. Ch. Szucha 8, p. II
00-582 Warszawa

MKT Centrum Mediacji

MKT Centrum Mediacji prowadzi usługi z zakresu postępowania mediacyjnego, zarówno na zlecenie sądów i państwowych instytucji, jak i na zlecenie prywatnych podmiotów indywidualnych na etapie przedsądowym.

Mediacje prowadzone na zlecenie sądów odbywają się na podstawie postanowienia o skierowaniu stron do postępowania mediacyjnego. W zakresie mediacji komercyjnych, podstawą wszczęcia postępowania mediacyjnego jest umowa zawarta pomiędzy mediatorem a zainteresowanymi stronami.

Głównym obszarem działalności MKT Centrum Mediacji są mediacje rodzinne, towarzyszące rozwodowi, mające na celu ustalenie nie tylko warunków rozstania małżonków, ale także sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, odbywania kontaktów z dziećmi oraz ich alimentacji.

W ramach szeroko pojętych spraw rodzinnych prowadzimy również mediacje zmierzające do ustalenia warunków podziału majątku dorobkowego małżonków z uwzględnieniem wszelkich skomplikowanych stanów faktycznych związanych z nakładami z majątku osobistego na majątek wspólny.

W razie potrzeby dysponujemy możliwością skierowania stron do terapeutów (w tym w zakresie terapii małżeńskiej, terapii uzależnień i terapii indywidualnej), psychologów dziecięcych oraz konsultacji prawniczych, jeśli działania te mogą wspomóc proces mediacji.

Prowadzimy także mediacje w obszarze wszelkich spraw cywilnych, gospodarczych oraz karnych, zapraszając do współpracy mediatorów z wieloletnim doświadczeniem w tych dziedzinach.

Spotkania mediacyjne odbywają się w kameralnych warunkach zapewniających komfort i dyskrecję z poszanowaniem indywidualnych potrzeb stron. Istnieje możliwość odbycia spotkań w późnych godzinach popołudniowych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także w soboty.

MKT Centrum Mediacji zaprasza do kontaktu zapewniając wysoki poziom usług i dyskrecję.

Mediacje którymi się zajmujemy

Mediacje rodzinne

Rozwody, kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku...

Mediacje cywilne i gospodarcze

Podział majątku spadkowego, rozliczenie konkubinatu, zniesienie współwłasności nieruchomości...

Mediacje karne

Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wypadku komunikacyjne, odszkodowanie i zadośćuczynienie...