MKT Monika Tarnowska

880 858 877
(22) 375 73 80
(22) 375 73 81

Al. J. Ch. Szucha 8, p. II
00-582 Warszawa

COV-19

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości, iż bez względu na COV-19 obowiązują wszystkie orzeczenia sądów w zakresie miejsca zamieszkania i kontaktów z dziećmi z 3 kwietnia 2020 roku,  jest odpowiedzią na liczne próby uniemożliwiania odbywania kontaktów z dziećmi powołując się na epidemię COVID-19. Niestety od marca 2020 roku mamy do czynienia szeroką falą nadużyć ze strony rodziców, z którymi mieszkając dzieci. Dochodzi bowiem do karygodnych przypadków odmawiania dzieciom kontaktów z drugim rodzicem, pomimo tego, że oboje rodzice chodzą do pracy, a dzieci do szkoły, pomimo tego, że dzieci jednocześnie widują się z rówieśnikami lub rodziną jednego z rodziców. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości nie pozostawia wątpliwości, że takiego działanie stanowi podstawę do wszczęcia postępowania o nałożenie kary pieniężnej i wyciągnięcia konsekwencji jak w innych przypadkach nierealizowania kontaktów z dziećmi. Należy zatem apelować o rozumienie dobra dziecka jako prawa do utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców.