MKT Monika Tarnowska

880 858 877
(22) 375 73 80
(22) 375 73 81

Al. J. Ch. Szucha 8, p. II
00-582 Warszawa

Twój Parasol - Prawo a Bezpieczeństwo

Aplikacja dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

„Twój parasol” jest darmową aplikacją mobilną, wspierającą osoby doznające przemocy w rodzinie.

Aplikacja powstała w ramach projektu „Efektywna Policja – ochrona ofiar i świadków przemocy” i programu Unii Europejskiej „Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)”. W stworzenie jej ogólnopolskiej wersji włączyli  się funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Do polskiego projektu dołączyły Niemcy, Litwa i Łotwa, dzięki czemu aplikacja dostępna jest na terenie wymienionych krajów.

Autor programu (bazując na rozwiązaniach z Niemiec – aplikacja Tec SOS, czy Litwy – „przycisk pomocy”) chciał stworzyć ukrytą aplikację, która umożliwi ofiarom natychmiastowe powiadomienie organów ścigania o przemocy. Aplikacja została uruchomiona w grudniu 2019 roku.

oficjalna strona aplikacji „Twój parasol”.

Parasol – ma kojarzyć się z bezpieczeństwem.

Aplikacja „Twój parasol” do złudzenia przypomina te pogodowe. Na ikonie pomarańczowo-żółty parasol. W opisie: bądź gotowy na zmianę pogody. Po otwarciu aplikacji na ekranie widzimy temperaturę. Wystarczy dwa razy uderzyć palcem w ekran, a zostaniemy przeniesieni do całkiem innych funkcji, skierowanych dla ofiar przemocy domowej. Aplikacja działa w  dwóch trybach – jawnym oraz ukrytym. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.  W trybie ukrytym pozwala użytkownikowi dyskretnie wysłać prośbę o pomoc, szybko wybrać połączenie z numerem alarmowym, prowadzić ukryty notatnik ze zdjęciami lub nagraniami wideo, które nie są zapisywane w pamięci telefonu, natomiast są automatycznie wysyłane na wskazany wcześniej e-mail.

Założenia aplikacji „Twój parasol” .

Celem aplikacji „Twój parasol” jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona jej ofiar  oraz świadków. Aplikacja umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach związanych z przemocą do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. Z poziomu aplikacji można też bezpośrednio połączyć się z policją, poszukać miejsc, gdzie otrzymamy wsparcie, czy poznać szczegóły procedury założenia „niebieskiej karty”.

Stanowi ona narzędzie skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami – poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym. „Nawet jadąc autobusem czy w bezpiecznym dla siebie momencie, osoba doznająca przemocy może przeczytać o wielu aspektach przemocy w rodzinie. Dowie się również, co może zrobić w sytuacji, w której się znalazła” – mówi o aplikacji kom. Paweł Mikitiuk, naczelnik Wydziału Prewencji KRP Warszawa I, zaangażowany w tworzenie aplikacji.

Aplikację można pobrać na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR.